Khu vực nguyên sản của cây chè tự nhiên

Chuyến du hành hơn 4000 năm của cây chè ( Phần 2 )

Chuyến du hành hơn 4000 năm của cây chè ( Phần 2 )

” Hiện nay phần đông các nhà bác học thế giới đã thống nhất là quê hương xa xưa của cây chè không phải nằm gọn trong một nước, mà là cả một vùng rộng lớn … “