nguồn gốc cây chè

Chè và lịch sử văn hóa Việt Nam

Chè và lịch sử văn hóa Việt Nam

” Còn một cách nấu chè kiểu khác cũng khá phổ biến, và chắc chắn là rất nguyên thuỷ, đó là cách om, ủ lá chè xanh bằng nước sôi ở vùng trung du Vĩnh Phú … “

Chuyến du hành hơn 4000 năm của cây chè ( Phần 1 )

Chuyến du hành hơn 4000 năm của cây chè ( Phần 1 )

“Quê hương của cây chè” hoặc nói theo các nhà chuyên môn thì “nguyên sản” xa xưa của cây chè ở đâu ? Đó là một vấn đề khoa học … “