nguồn gốc chữ trà

Trà hay Chè ? Nguồn gốc chữ Trà ở đâu ?

Trà hay Chè ? Nguồn gốc chữ Trà ở đâu ?

” Trong tiếng Việt, ở miền Bắc thường dùng từ chè như trong câu ca dao của Hà Nội 36 phố phường “Uống chè mạn hảo, ngâm nôm Thuý Kiều”. “