nguồn gốc và chủng loại của cây TRÀ

Nguồn gốc và chủng loại của cây Trà

Nguồn gốc và chủng loại của cây Trà

” Nhiều công trình nghiên cứu và khảo sát trước đây cho rằng nguồn gốc của cây chè là vùng cao nguyên Vân Nam Trung Quốc … “