Những phát hiện mới quanh chén trà ngày tết ở Nhật Bản

Những phát hiện mới quanh chén trà ngày tết ở Nhật Bản

Những phát hiện mới quanh chén trà ngày tết ở Nhật Bản

” Vậy thì phải uống bao nhiêu cốc trà để có thể hấp thụ một lượng Catechin đủ để liên tục ngăn ngừa được bệnh ung thư? Theo tính toán của Oguni … “