phong cách uống trà việt nam

Phong cách uống trà Việt Nam

Phong cách uống trà Việt Nam

Phong cách uống trà của Việt Nam không hề bị ảnh hưởng của Tàu hay Nhật như quan niệm cuả nhiều người.