Tản mạn về cây chè

Tản mạn về cây chè

Tản mạn về cây chè

” Ngày nay con người đã trồng từ 300 tới 500 loại chè. Trước hết người ta xếp loại chè theo nguồn gốc xuất xứ phương pháp pha chế và màu sắc. “