Thiền trà

Thiền Trà Làng Mai

Thiền Trà Làng Mai

” Thời ấy, Sư Ông là người trực tiếp hướng dẫn các thầy, các sư cô về pháp môn thiền trà. Sư Ông dạy cách bày bánh, cách dâng hương, cách rót trà, dâng trà …. “