trà bảo lộc

Hương trà phố núi B’Lao

Hương trà phố núi B’Lao

” Trà hương ướp bằng hóa chất chỉ có mùi thơm, mà không chuyển tải được cái tinh khôi của trời đất, vốn tiềm ẩn trong cánh hoa lài, hoa sói . “