trà cổ thụ pà cò

Đậm đà Trà Shan Tuyết Pà Cò

Đậm đà Trà Shan Tuyết Pà Cò

” Xưa kia, cả vùng Pà Cò rộng lớn này là tà sùa (bãi chè). Còn dãy núi Pà Háng là tẩu sùa (núi chè)… “