Trà Cổ Thụ Phìn Hồ

Trà cổ thụ Phìn Hồ

Trà cổ thụ Phìn Hồ

” Có những bận, sáng vợ chồng Nhàn đi hái chè của nhà, chiều về thu mua thêm chè của các hộ gia đình khác để tối cả nhà hì hục sao … “