Trà Huế

Nghệ thuật uống trà xứ Huế

Nghệ thuật uống trà xứ Huế

” Một chén trà nâng mời bạn bè, một chén trà trò chuyện tâm giao, thú uống trà đã trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc của người dân Việt Nam … “