Trà Long Tỉnh

Danh Trà Trung Hoa – Trà Xanh

Danh Trà Trung Hoa – Trà Xanh

” Trà xanh là loại trà cổ xưa nhất Trung Quốc, cũng là trà có sản lượng lớn nhất ở Trung Quốc, rất nhiều tỉnh đều nổi tiếng vì sản xuất trà xanh, trong đó nổi bật nhất là ba tỉnh Chiết Giang, Giang Tây, An Huy. “

Tổng quan về Trà Long Tỉnh

Tổng quan về Trà Long Tỉnh

” Trà Long Tỉnh (tiếng Hán giản thể: 龙井茶; phồn thể: 龍井茶, bính âm: lóngjǐngchá) là một loại trà xanh nổi tiếng của Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang,..”