trà ô long

Tổng quan về Trà Ô Long

Tổng quan về Trà Ô Long

“Trà ô long trước kia vốn chỉ sản xuất ở Trung Quốc tại ba tỉnh Phúc Kiến, Đài Loan, Quảng Đông…”