trà tam tửu tứ

Nói chuyện “Trà tam tửu tứ”

Nói chuyện “Trà tam tửu tứ”

” Đối với những ai say mê đồ sứ xưa, việc có được bộ chén uống trà men màu hay men lam 4 chiếc cùng một dĩa dầm còn lành lặn đã thấy mãn nguyện.”