trà và nghệ thuật trà hà nội

Trà và Nghệ thuật Trà Hà Nội

Trà và Nghệ thuật Trà Hà Nội

” Người Việt ta dường như mở mắt chào đời đã thấy trà, uống trà trọn đời và đến khi về cõi thiên cổ, vẫn được tẩm liệm với trà… “