Trà Việt

Hương Vị Trà Việt

Hương Vị Trà Việt

” Người Việt có thưởng trà kẻ dưới, dâng trà người trên, nhưng thường là đãi trà, theo lý trà Việt, đâu cũng là đãi trà … “

Phong thái Trà Việt

Phong thái Trà Việt

” Trà phong là nói gọn phong cách uống Trà của người Việt Nam ta, gồm có pha trà, uống trà. Những người sành uống Trà thường tự xưng mình là “Trà nô”, một hạng người nô lệ vì Trà ngon … “

Bản Sắc Trà Thái – Phần 1

Bản Sắc Trà Thái – Phần 1

” Một tài liệu mang tính khảo cứu về Trà Việt Nam nói chung và về Trà Thái Nguyên  đó là chuyên đề : “Bản sắc văn hóa Thái Nguyên thể hiện qua ẩm thực Trà Thái” của Trương Quang Phương ”

Trà Kinh – Phần 7 : Trà Ẩm

Trà Kinh – Phần 7 : Trà Ẩm

” Trà kinh là một tư liệu quý về TRÀ PHÁP do “Trà Thánh”  LỤC VŨ biên soạn được TRẦN QUANG ĐỨC dịch ra Tiếng Việt ”

Trà Kinh – Phần 3 : Trà Cụ

Trà Kinh – Phần 3 : Trà Cụ

” Trà kinh là một tư liệu quý về TRÀ PHÁP do “Trà Thánh”  LỤC VŨ biên soạn được TRẦN QUANG ĐỨC dịch ra Tiếng Việt ”

Trà Kinh – Phần 2 : Trà Nguyên

Trà Kinh – Phần 2 : Trà Nguyên

” Trà kinh là một tư liệu quý về TRÀ PHÁP do “Trà Thánh”  LỤC VŨ biên soạn được TRẦN QUANG ĐỨC dịch ra Tiếng Việt ”

Trà Kinh – Phần 1 : Tác giả Lục Vũ

Trà Kinh – Phần 1 : Tác giả Lục Vũ

” Trà kinh là một tư liệu quý về TRÀ PHÁP do “Trà Thánh” LỤC VŨ biên soạn được TRẦN QUANG ĐỨC dịch ra Tiếng Việt “

Danh trà truyền thống của người Việt xưa

Danh trà truyền thống của người Việt xưa

Trải qua hàng ngàn năm người Việt đã tạo ra hàng chục loại danh trà đi cùng năm tháng thăng trầm của đất nước.

Phong cách uống trà Việt Nam

Phong cách uống trà Việt Nam

Phong cách uống trà của Việt Nam không hề bị ảnh hưởng của Tàu hay Nhật như quan niệm cuả nhiều người.