trà

Trà và Những nẻo đường

Trà và Những nẻo đường

” Qua tài liệu dẫn chứng hơn 6000 năm, Hoàng đế Thần Nông người Trung Hoa đầu tiên phát hiện ra trà uống bổ khỏe …”