văn hóa trà

Văn Hóa Trà – Một bộ phận của văn hóa tinh thần Việt Nam

Văn Hóa Trà – Một bộ phận của văn hóa tinh thần Việt Nam

” Để tìm cho văn hóa trà Việt Nam một định nghĩa ư ? Hình như không một người Việt Nam tâm huyết nào thử làm điều đó … “