Ấm chén trà thủy tinh

Bộ Pha Trà Hoa Thủy Tinh (ATT04M500216)

Bộ Pha Trà Hoa Thủy Tinh (ATT04M500216)

Liên hệ

Bộ Ấm Chén pha trà bằng thủy tinh chịu nhiệt, được làm bằng thủy tinh cao câp xuất xứ đài loan. Bộ pha trà thủy tinh có ưu điểm trong suốt chịu được nhiệt độ cao thay đổi đột ngột mà không nứt vỡ, dễ chùi rửa … Ấm dùng pha các loại trà cho phép nhìn màu nước trà trong ấm rất đẹp. đi kèm là bộ chén 2 lớp thủy tinh không bị nóng tay khi cầm.

Một bộ ấm chén pha trà thủy tinh gồm có :

01 ấm pha trà bằng thủy tinh có lõi lọc 300ml có cần chống rơi nắp, lọc inox ở vòi

01 đế ấm dùng đốt nến thơm giữ nhiệt loại tròn

06 Chén thủy tinh 2 lớp

 

bộ ấm pha trà thủy tinh dung tích nhỏ DSC_0187 ấm pha trà bằng thủy tinh đế đôtt nến giữ nhiệt loại nhỏ chén uống trà thủy tinh 2 lớp DSC_0175

Bộ Ấm Pha Trà Hoa Thủy Tinh (ATT03M550216)

Bộ Ấm Pha Trà Hoa Thủy Tinh (ATT03M550216)

Liên hệ

Bộ Ấm Chén pha trà bằng thủy tinh chịu nhiệt, được làm bằng thủy tinh cao câp xuất xứ đài loan. Bộ pha trà thủy tinh có ưu điểm trong suốt chịu được nhiệt độ cao thay đổi đột ngột mà không nứt vỡ, dễ chùi rửa … Ấm dùng pha các loại trà cho phép nhìn màu nước trà trong ấm rất đẹp. đi kèm là bộ chén 2 lớp thủy tinh không bị nóng tay khi cầm.

Một bộ ấm chén pha trà thủy tinh gồm có :

01 ấm pha trà bằng thủy tinh có lõi lọc 500ml có cần chống rơi nắp, lọc inox ở vòi

01 đế ấm dùng đốt nến thơm giữ nhiệt ( tùy chọn đế thủy tinh trái tim hoặc đế tròn )

06 Chén thủy tinh 2 lớp

 

 

bộ ấm chén pha trà thủy tinh lọc inox ấm thủy tinh pha trà hoa âm pha trà thủy tinh giá rẻ chén uống trà thủy tinh 2 lớp DSC_0175 đế đốt nến tròn cho ấm pha trà thủy tinh đế đốt nến trái tim cho ấm pha trà thủy tinh

Bộ Ấm Chén Pha Trà Thủy Tinh (ATT02M550216)

Bộ Ấm Chén Pha Trà Thủy Tinh (ATT02M550216)

Liên hệ

Bộ Ấm Chén pha trà bằng thủy tinh chịu nhiệt, được làm bằng thủy tinh cao câp xuất xứ đài loan. Bộ pha trà thủy tinh có ưu điểm trong suốt chịu được nhiệt độ cao thay đổi đột ngột mà không nứt vỡ, dễ chùi rửa … Ấm dùng pha các loại trà cho phép nhìn màu nước trà trong ấm rất đẹp. đi kèm là bộ chén 2 lớp thủy tinh không bị nóng tay khi cầm.

Một bộ ấm chén pha trà thủy tinh gồm có :

01 ấm pha trà bằng thủy tinh có lõi lọc 600ml kiểu cổ điển

01 đế ấm dùng đốt nến thơm giữ nhiệt ( tùy chọn đế thủy tinh trái tim hoặc đế tròn )

06 Chén thủy tinh 2 lớp

 

ấm pha trà thủy tinh kiểu cổ điển ấm thủy tinh pha trà hoa bộ ấm chén pha trà thủy tinh kiểu cổ điển DSC_0140 chén uống trà thủy tinh 2 lớp DSC_0175 đế đốt nến tròn cho ấm pha trà thủy tinh đế đốt nến trái tim cho ấm pha trà thủy tinh

Bộ Pha Trà Thủy Tinh (ATT01M550216)

Bộ Pha Trà Thủy Tinh (ATT01M550216)

Liên hệ

Bộ Ấm Chén pha trà bằng thủy tinh chịu nhiệt, được làm bằng thủy tinh cao câp xuất xứ đài loan. Bộ pha trà thủy tinh có ưu điểm trong suốt chịu được nhiệt độ cao thay đổi đột ngột mà không nứt vỡ, dễ chùi rửa … Ấm dùng pha các loại trà cho phép nhìn màu nước trà trong ấm rất đẹp. đi kèm là bộ chén 2 lớp thủy tinh không bị nóng tay khi cầm.

Một bộ ấm chén pha trà thủy tinh gồm có :

01 ấm pha trà bằng thủy tinh vòi kiểu nhật 600ml

01 đế ấm dùng đốt nến thơm giữ nhiệt thủy tinh hình trái tim đúc

06 Chén thủy tinh 2 lớp

bộ ấm pha trà thủy tinh kiểu nhật ấm pha trà bằng thủy tinh ấm pha trà bằng thủy tinh kiểu nhật ấm pha trà thủy tinh đẹp đế đốt nến trái tim cho ấm pha trà thủy tinh DSC_0175 chén uống trà thủy tinh 2 lớp

Bộ Ấm chén pha trà hoa thủy tinh quai cao (ATT05M550216)

Bộ Ấm chén pha trà hoa thủy tinh quai cao (ATT05M550216)

Liên hệ

Bộ Ấm Chén pha trà bằng thủy tinh chịu nhiệt quai cao, được làm bằng thủy tinh cao câp xuất xứ đài loan. Bộ pha trà thủy tinh có ưu điểm trong suốt chịu được nhiệt độ cao thay đổi đột ngột mà không nứt vỡ, dễ chùi rửa … Ấm dùng pha các loại trà cho phép nhìn màu nước trà trong ấm rất đẹp. đi kèm là bộ chén 2 lớp thủy tinh không bị nóng tay khi cầm.

Một bộ ấm chén pha trà thủy tinh gồm có :

01 ấm pha trà bằng thủy tinh có lõi lọc 500ml quai cao, lọc inox ở vòi

01 đế ấm dùng đốt nến thơm giữ nhiệt ( tùy chọn đế thủy tinh trái tim hoặc đế tròn )

06 Chén thủy tinh 2 lớp

 bộ ấm chén pha trà hoa thủy tinh quai cao ấm pha trà hoa thủy tinh quai cao

bộ pha trà thủy tinh ấm trà thủy tinh quai cao dùng pha trà hoa chén trà thủy tinh có quai chén trà thủy tinh bộ ấm pha trà thủy tinh quai cao đế nến giữ ấm cho ấm pha trà thủy tinh ấm pha trà hoa thủy tinh ấm trà thủy tinh bộ ấm chén thủy tinh

Bộ ấm chén pha trà thủy tinh

Bộ ấm chén pha trà thủy tinh

(Hết hàng) Liên hệ

Bộ ấm chén pha trà thủy tinh

Liên hệ

Bộ ấm chén pha trà thủy tinh chuyên dùng pha trà hoa, 1 bộ gồm có :

1, Ấm trà thủy tinh có lọc trà bằng thủy tinh

2, đế nến dùng giữ ấm trà

3, chén uống trà bằng thủy tinh ( có thể chọn chén có quai hoặc chén 2 lớp )

chén uống trà thủy tinh 2 lớp bộ ấm chén pha trà thủy tinh loại nhỡ bộ ấm chén thủy tinh pha trà hoa ấm thủy tinh pha trà hoa

Bộ ấm chén pha trà thủy tinh quai trúc

Bộ ấm chén pha trà thủy tinh quai trúc

Liên hệ

Bộ ấm chén pha trà hoa bằng thủy tinh quai trúc, cả bộ gồm có :

1, Ấm trà thủy tinh quai trúc

2, Chén trà thủy tinh kèm đế chén ( có thể chọn chén 2 lớp )

3, Đế nến tròn loại to

Ấm trà thủy tinh quai trúc đế nến thủy tinh tròn ấm pha trà hoa quai trúc bộ ấm chén thủy tinh pha trà hoa