Ấm tử sa

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679)

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã (ATS25031679)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Thạch Biều Tử Dã

Dung tích : 180ml

Chất liệu : Tử nê

Mô Tả : Ấm chuẩn dáng thạch biều tử dã, khắc chim hoa trên thân ấm tinh tế

ấm tử sa thạch biều tử dã ấm tử sa nghi hưng giá rẻ DSC_0251 DSC_0253 DSC_0256 ấm tử sa nghi hưng thạch biều tử dã

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678)

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý (ATS34031678)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Phỏng cổ như ý

Dung tích : 180ml

Chất liệu : Tử nê

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa nghi hưng phỏng côt như ý DSC_0229 ấm trà tử sa phỏng cổ như ý DSC_0233 DSC_0242 ấm tử sa phỏng cổ như ý

Ấm Tử Sa Thạch Biều (ATS23031677)

Ấm Tử Sa Thạch Biều (ATS23031677)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Thạch Biều

Chất liệu : Đoàn nê

Dung tích : 180ml

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa thạc biều đoàn nê ấm tử sa thạch biều đẹp DSC_0203 DSC_0204 DSC_0209 DSC_0215 DSC_0218

Ấm Trà Tử Sa Thạch Biều (ATS23031676)

Ấm Trà Tử Sa Thạch Biều (ATS23031676)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Thạch Biều

Dung tích : 180 ml

Chất liệu : Tử nê

Tình trạng : Ấm mới

ấm trà tử sa thạch biều ấm tử sa giá rẻ ấm tử sa tốt nhất DSC_0180 DSC_0182 DSC_0183 DSC_0189

Ấm Tử Sa Bình Cái Liên Tử (ATS26031675)

Ấm Tử Sa Bình Cái Liên Tử (ATS26031675)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Bình Cái Liên Tử

Dung tích : 150ml

Chất liệu : Chu nê

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa bình cái liên tử DSC_0156 ấm trà tử sa bình cái liên tử DSC_0163 DSC_0164 ấm tử sa độc ẩm

Ấm Tử Sa Tiêu Anh (ATS26031674)

Ấm Tử Sa Tiêu Anh (ATS26031674)

(Còn hàng) Liên hệ

Ấm Tử Sa Tiêu Anh (ATS26031674)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Tiêu Anh

Dung tích : 150ml

Chất liệu : Chu nê

Mô tả : Ấm mới, vẽ vàng trên thân ấm

ấm tử sa thếp vàng thật ấm tử sa tiêu anh DSC_0147 DSC_0148 DSC_0152

Ấm Trà Tử Sa Dung Thiên (ATS34031673)

Ấm Trà Tử Sa Dung Thiên (ATS34031673)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Dung Thiên

Chất Liệu : Chu nê

Tình trạng : Ấm mới

Dung tích : 150 ml

ấm tử sa nghi hưng dung thiên ấm tử sa giá rẻ ấm trà tử sa đẹp DSC_0133 DSC_0135 ấm tử sa tốt

Ấm Tử Sa Dung Thiên (ATS34031671)

Ấm Tử Sa Dung Thiên (ATS34031671)

(Còn hàng) Liên hệ

Ấm Tử Sa Dung Thiên (ATS34031671)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Dung Thiên

Dung tích : 140ml

Chất liệu : Chu nê

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa nghi hưng dáng dung thiên ấm trà tử sa dung thiên ấm tử sa nghi hưng đối ẩm dung thiên DSC_0122 DSC_0125

Ấm Trà Tử Sa Long Đán (ATS26031472)

Ấm Trà Tử Sa Long Đán (ATS26031472)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Long đán

Dung tích : 150ml

Mô tả : Ấm long đán tình trạng mới, trên thân ấm vẽ họa tiết vàng 18k

ấm trà tử sa long đán vẽ vàng 18k DSC_0100 ấm trà tử sa long đán DSC_0101 DSC_0104 DSC_0105 ấm trà tử sa đối ẩm

Ấm Tử Sa Nghi Hưng Cao Anh (ATS28031670)

Ấm Tử Sa Nghi Hưng Cao Anh (ATS28031670)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Cao Anh

Mô tả : ấm có chất liệu đoàn nê khắc hình lý trung quỳ trên thân ấm

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa nghi hưng cao anh âm tử sa cao anh ấm trà tử sa cao anh DSC_0090 DSC_0092 DSC_0096 DSC_0098

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã TS16081502

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã TS16081502

Liên hệ

Tên dáng ấm : Thạch Biều Tử Dã

Chất liệu : Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào

Dung tích : 220 ml

Tình trạng : Ấm cũ

ấm tử sa thạch biều tử dã DSC_0239 DSC_0240 DSC_0241 DSC_0244 DSC_0246 DSC_0248 ấm trà tử sa thạch biều đại hồng bào

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý TS91081503

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Như Ý TS91081503

Liên hệ

Tên dáng ấm : Phỏng cổ như ý

Chất liệu : Chu nê

Dung tích : 170 ml

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa phỏng cổ như ý DSC_0220 DSC_0222 DSC_0223 DSC_0224 ấm trà tử sa phỏng cổ như ý DSC_0230 DSC_0232 DSC_0236