Ấm tử sa

Ấm Tử Sa Tần Quyền TS28081561

Ấm Tử Sa Tần Quyền TS28081561

(Còn hàng) Liên hệ

Ấm Tử Sa Tần Quyền TS28081561

Liên hệ

Tên dáng ấm : Tần Quyền

Chất liệu : Hồng sa

Dung tích : 190 ml

Tình trạng : Ấm mới

ấm trà tử sa tần quyền DSC_0169 DSC_0171 DSC_0173 DSC_0185 DSC_0183 DSC_0182

Ấm Tử Sa Thạch Biều TS42081529

Ấm Tử Sa Thạch Biều TS42081529

(Còn hàng) Liên hệ

Ấm Tử Sa Thạch Biều TS42081529

Liên hệ

Tên dáng ấm : Thạch Biều

Dung tích : 220 ml

Chất liệu : Đoàn nê

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa thạch biều đoàn sa DSC_0206 DSC_0207 DSC_0208 DSC_0205 DSC_0209 DSC_0210 DSC_0212 DSC_0213

Ấm Tử Sa Hắc Kim Cương TS17081545

Ấm Tử Sa Hắc Kim Cương TS17081545

Liên hệ

Chất liệu : Hắc Kim Cương Nê

Dung tích : 150 ml

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa chất liệu hắc sa DSC_0142 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0145 DSC_0148 DSC_0149

Ấm Tử Sa Duyên Phật Đề Lương TS48081513

Ấm Tử Sa Duyên Phật Đề Lương TS48081513

Liên hệ

Tên dáng ấm : Duyên Phật Đề Lương

Dung tích : 250 ml

Chất liệu : Chu sa vẽ vàng 24k, Quai xách bằng đồng vàng. Thân ấm khắc bát nhã tâm kinh

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa duyên phật đề lương DSC_0219 ấm tử sa khắc bát nhã tâm kinh DSC_0221 DSC_0222 DSC_0223 DSC_0225 DSC_0224

Ấm Trà Tử Sa Tây Thi TS47081521

Ấm Trà Tử Sa Tây Thi TS47081521

(Còn hàng) Liên hệ

Ấm Trà Tử Sa Tây Thi TS47081521

Liên hệ

Tên dáng ấm : Tây Thi dáng thấp

Dung tích : 220 ml

Chất liệu : Chu sa thiếp vàng 24k

Tình trạng : Ấm mới

ấm trà tử sa vẽ vàng 24k DSC_0207 DSC_0210 DSC_0212 DSC_0213 DSC_0215

Ấm Tử Sa Cà Đoạn Lục Nê TS66081516

Ấm Tử Sa Cà Đoạn Lục Nê TS66081516

Liên hệ

Tên dáng ấm : Cà Đoạn

Chất liệu : Lục sa ( Màu Vỏ Đỗ )

Dung tích : 180 ml

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa cà đoạn lục sa ấm tử sa đất lục sa xịn DSC_0199 DSC_0196 DSC_0194 DSC_0200 DSC_0203 DSC_0202 DSC_0205

Ấm Trà Tử Sa lăng Hoa TS48081519

Ấm Trà Tử Sa lăng Hoa TS48081519

(Còn hàng) Liên hệ

Ấm Trà Tử Sa lăng Hoa TS48081519

Liên hệ

Tên dáng ấm : Lăng Hoa

Dung tích : 200 ml

Chất liệu : Tử Nê

Tình trạng : Ấm mới

ấm trà tử sa lăng hoa DSC_0246 DSC_0248 DSC_0247 DSC_0249 DSC_0253 DSC_0252 DSC_0250

Ấm Trà Tử Sa Thạch Biều TS42081510

Ấm Trà Tử Sa Thạch Biều TS42081510

Liên hệ

Tên dáng ấm : Thạch Biều

Chất liệu : Lão Đoàn Nê

Dung tích : 130ml

Tình trạng : Ấm cũ

ấm tử sa thạch biều cũ DSC_0258 DSC_0260 DSC_0259 DSC_0262 DSC_0264

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã TS63081529

Ấm Tử Sa Thạch Biều Tử Dã TS63081529

Liên hệ

Tên dáng ấm : Thạch Biều Tử Dã

Chất Liệu : Tử nê

Họa tiết : Trúc Tước ( Chim và cây trúc ) đồng âm với ý nghĩa chúc nhau tước vị thăng quan tiến chức.

Dung tích : 220 ml

Tình trạng : Ấm Cũ

ấm tử sa thạch biều tử dã DSC_0267 DSC_0268 DSC_0269 DSC_0274 DSC_0272 DSC_0275 DSC_0278

Ấm Tử Sa Nghi Hưng TS33081556

Ấm Tử Sa Nghi Hưng TS33081556

(Còn hàng) Liên hệ

Ấm Tử Sa Nghi Hưng TS33081556

Liên hệ

Ấm Tử Sa Nghi Hưng

Chất Liệu : Đoàn nê đắp nổi họa tiết tử nê

Dung tích : 200 ml

Tình trạng : Ấm mới

Ấm Tử Sa bàn tay phật DSC_0169 DSC_0173 DSC_0171 DSC_0172 DSC_0174 DSC_0176

Ấm Tử Sa Nghi Hưng Thiên Tinh TS28081542

Ấm Tử Sa Nghi Hưng Thiên Tinh TS28081542

Liên hệ

Tên dáng ấm : Thiên Tinh

Chất liệu : Tử nê và đoàn nê. Trên nền da ấm đất tử nê tác giả đã khéo léo điểm thêm các hạt đoàn sa nhìn như những vì sao trên bầu trời đêm

Dung tích : 200 ml

Tình trạng : Ấm mới

Ấm Tử Sa Nghi Hưng Thiên Tinh DSC_0153 DSC_0150 DSC_0151 DSC_0152 DSC_0154 DSC_0157

Ấm Tử Sa Biển Phúc TS28081552

Ấm Tử Sa Biển Phúc TS28081552

(Còn hàng) Liên hệ

Ấm Tử Sa Biển Phúc TS28081552

Liên hệ

Tên dáng ấm : Biển Phúc

Chế tác : Ấm họa Chim hoa quả tượng trưng cho mùa xuân về trăm hoa kết trái

Dung tích : 230 ml

Chất liệu : Tử sa

ấm tử sa biển phúc hoa chim hoa DSC_0129 DSC_0133 DSC_0132 DSC_0135 DSC_0136