Ấm tử sa

Ấm Tử Sa Nghi Hưng Thạch Trúc TS32081539

Ấm Tử Sa Nghi Hưng Thạch Trúc TS32081539

Liên hệ

Tên dáng ấm : Thạch Trúc

Dung tích : 200 ml

Chất liệu : Tử Nê

Tình Trạng : Ấm mới

DSC_0233 DSC_0235 DSC_0236 DSC_0237 DSC_0238 DSC_0240 DSC_0242

Ấm Tử Sa Đoàn Sa Sen TS33081557

Ấm Tử Sa Đoàn Sa Sen TS33081557

(Còn hàng) Liên hệ

Ấm Tử Sa Đoàn Sa Sen TS33081557

Liên hệ

Kiểu dáng ấm : Ấm đắp nổi họa tiết chim hoa đài sen

Dung tích : 170ml

Chất liệu : Đoàn nê và Tử nê

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa đắp nổi hoa sen DSC_0221 DSC_0223 DSC_0226 DSC_0228 DSC_0231 DSC_0230

Ấm Trà Tử Sa Trúc Phúc TS38081543

Ấm Trà Tử Sa Trúc Phúc TS38081543

Liên hệ

Tên dáng ấm : Trúc Phúc,  đồng âm với tử chúc phúc, trúc đồng âm với chúc , hình tượng con dơi tiếng hán đồng âm với phúc, 5 con dơi trên thân ấm là ngũ phúc lâm môn. Một dáng ấm có nhiều ý nghĩa.

Dung tích : 120ml

Chất liệu : Lam sa

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa dáng trúc phúc DSC_0208 DSC_0211 DSC_0213 DSC_0215 DSC_0216 DSC_0217

Ấm Tử Sa Tư Đình TS32081515

Ấm Tử Sa Tư Đình TS32081515

(Còn hàng) Liên hệ

Ấm Tử Sa Tư Đình TS32081515

Liên hệ

Tên dáng ấm : Tư Đình

Dung tích : 140ml

Chất liệu : Chu nê

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa tư đình DSC_0192 DSC_0193 DSC_0195 DSC_0197

Ấm Tử Sa Nghi Hưng Cung Xuân TS56081512

Ấm Tử Sa Nghi Hưng Cung Xuân TS56081512

Liên hệ

Tên dáng ấm : Cung Xuân

Dung tích : 160 ml

Chất liệu : Tử Nê

Tình trạng : Ấm mới

DSC_0178 DSC_0180 DSC_0181 DSC_0182 DSC_0183 DSC_0185 DSC_0186 DSC_0188 DSC_0177

Ấm Trà Tử Sa Châu Viên TS35081550

Ấm Trà Tử Sa Châu Viên TS35081550

Liên hệ

Tên dáng ấm : Châu Viên

Dung tích : 280 ml

Chất liệu : Đế Tào Thanh

Tình trạng : Ám mới

DSC_0172 DSC_0170 DSC_0171 DSC_0175 DSC_0173 DSC_0165

Ấm Tử Sa Liên Phòng TS42081507

Ấm Tử Sa Liên Phòng TS42081507

(Còn hàng) Liên hệ

Ấm Tử Sa Liên Phòng TS42081507

Liên hệ

Tên dáng ấm : Liên Phòng Hồ

Chất liệu : Đoàn nê

Dung tích : 170ml

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa nghi hưng lăng hoa chu nê ấm tử sa đài sen DSC_0153 DSC_0154 DSC_0159 DSC_0164 DSC_0161

Ấm Tử Sa Lăng Hoa Cao TS48081506

Ấm Tử Sa Lăng Hoa Cao TS48081506

(Còn hàng) Liên hệ

Ấm Tử Sa Lăng Hoa Cao TS48081506

Liên hệ

Tên dáng ấm : Lăng Hoa Cao

Dung tích : 240ml

Chất liệu : Chu nê

Tình trạng : Ấm mới

DSC_0135 DSC_0137 DSC_0145 DSC_0146 DSC_0138 DSC_0140 DSC_0149

Ấm Tử Sa Đề Lương Cung Xuân TS42081523

Ấm Tử Sa Đề Lương Cung Xuân TS42081523

Liên hệ

Tên dáng ấm : Đề Lương Cung Xuân

Chất liệu : Chu nê

Dung tích : 150ml

Tình trạng : Ấm mới

DSC_0121 DSC_0123 DSC_0124 DSC_0125 DSC_0129 DSC_0126

Ấm Tử Sa Lăng Hoa TS48081505

Ấm Tử Sa Lăng Hoa TS48081505

(Còn hàng) Liên hệ

Ấm Tử Sa Lăng Hoa TS48081505

Liên hệ

Tên dáng ấm : Lăng Hoa

Dung tích : 210 ml

Chất liệu : Chu nê

 Tình Trạng : Ấm mới

ấm tử sa nghi hưng lăng hoa chu nê DSC_0111 DSC_0115 DSC_0117 DSC_0118 DSC_0119

Ấm Tử Sa Tiểu Long Cung Xuân TS42081524

Ấm Tử Sa Tiểu Long Cung Xuân TS42081524

Liên hệ

Tên dáng ấm : Tiểu Long Cung Xuân

Dung tích : 180 ml

Chất liệu : Chu nê

Tình trạng : Ấm mới

DSC_0177 DSC_0178 DSC_0179 DSC_0180 DSC_0182 DSC_0183

Ấm Tử Sa Tư Đình Chuông TS56081522

Ấm Tử Sa Tư Đình Chuông TS56081522

Liên hệ

Tên dáng ấm : Tư Đình

Dung tích : 180 ml

Chất liệu : Tử nê vòi 1 lỗ

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa tư đình ấm trà tử sa tư đình dáng chuông DSC_0110 DSC_0114 DSC_0116