Ấm tử sa

Ấm Tử Sa (ATS35600415)

Ấm Tử Sa (ATS35600415)

Ấm Tử Sa cũ đắp nổi họa tiết hoa mẫu đơn trên thân ấm,nắp ấm tạo hình như đỉnh xông trầm

Dung tích : 200 ml

Chất liệu : Chu sa

Tình trạng : Ấm cũ

ấm tử sa cũ DSC_0149 ấm tử sa dáng đỉnh xông trầm DSC_0155 DSC_0152 DSC_0153 DSC_0157 DSC_0156

Lê Hình Lùn (ATS12590215)

Lê Hình Lùn (ATS12590215)

(Còn hàng) Liên hệ

Lê Hình Lùn (ATS12590215)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Lê hình dáng lùn

Chất liệu : Chu sa

Dung tích : 160 ml

Tình trạng : Ấm mới

DSC_0067 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0073 DSC_0074 DSC_0075 DSC_0077 DSC_0079

Thủy Bình Tam Túc ( ATS25490115)

Thủy Bình Tam Túc ( ATS25490115)

(Còn hàng) Liên hệ

Thủy Bình Tam Túc ( ATS25490115)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Thủy bình

Dung tích : 160 ml

Tình trạng : Ấm cũ

ấm tử sa thủy bình 3 chân DSC_0080 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0092 DSC_0094 ấm trà tử sa thủy bình 3 chân

Ấm Tử Sa (ATS33460115)

Ấm Tử Sa (ATS33460115)

(Còn hàng) Liên hệ

Ấm Tử Sa (ATS33460115)

Liên hệ

Ấm Tử Sa cũ vẽ nổi họa tiết chim hoa

Dung tích : 150 ml

Chất liệu : Chu sa da quýt

Tình trạng : Ấm cũ

ấm tử sa cũ ấm trà tử sa cũ DSC_0058 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0068

Ấm Tử Sa Gốc Đào (ATS12450115)

Ấm Tử Sa Gốc Đào (ATS12450115)

(Còn hàng) Liên hệ

Ấm Tử Sa Gốc Đào (ATS12450115)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Gốc Đào

Tên nghệ nhân : Tạ Hiểu Đông – Công nghệ mỹ thuật sư

Dung tích : 160 ml

Chất liệu : Đoàn sa

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa gốc đào ấm tử sa gốc đào tạ hiểu đông DSC_0042 DSC_0047 DSC_0050 ấm tử sa tạ hiểu đông DSC_0055

Thạch Biều (ATS28430115)

Thạch Biều (ATS28430115)

(Còn hàng) Liên hệ

Thạch Biều (ATS28430115)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Thạch Biều dáng dẹt

Chất Liệu : Tử Sa họa trúc và thư pháp

Dung tích : 180 ml

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa thạch biều dẹt DSC_0009 ấm trà tử sa thạch biều vẽ trúc DSC_0010 DSC_0001 DSC_0006 DSC_0017

Ấm Tử Sa Lục Giác (ATS25400115)

Ấm Tử Sa Lục Giác (ATS25400115)

(Còn hàng) Liên hệ

Ấm Tử Sa Lục Giác (ATS25400115)

Liên hệ

Tên dáng ấm tử sa : Lục giác

Chất liệu : Tử Sa

Dung tích : 160 ml

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa lục giác DSC_0658 DSC_0659 ấm tử sa sáu cạnh DSC_0666 DSC_0662 DSC_0667 DSC_0668

Ấm Tử Sa Đức Trung (ATS32390115)

Ấm Tử Sa Đức Trung (ATS32390115)

(Còn hàng) Liên hệ

Ấm Tử Sa Đức Trung (ATS32390115)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Đức Trung

Dung tích : 170 ml

Chất liệu : Chu sa nhăn toàn thủ công chế

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa đức trung ấm tử sa toàn thủ công chế ấm tử sa chu nhăn DSC_0650 ấm tử sa đẹp DSC_0653 DSC_0654 DSC_0655 DSC_0657

Ấm Tử Sa Mỹ Nhân Kiên (ATS32370115)

Ấm Tử Sa Mỹ Nhân Kiên (ATS32370115)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Mỹ Nhân Kiên

Dung tích : 180 ml

Chất liệu : Chu sa

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa mỹ nhân kiên DSC_0607 ấm trà tử sa mỹ nhân kiên DSC_0609 DSC_0611 DSC_0612 DSC_0617 DSC_0619 DSC_0621

Ấm Tử Sa Bán Nguyệt(ATS28350115)

Ấm Tử Sa Bán Nguyệt(ATS28350115)

(Còn hàng) Liên hệ

Ấm Tử Sa Bán Nguyệt(ATS28350115)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Bán Nguyệt

Tác giả : Vương Lệ Quân

Dung tích : 140 ml

Chất liệu : Tử sa

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa bán nguyệt DSC_0586 DSC_0590 ấm tử sa toàn thủ công DSC_0595 DSC_0591

Ấm Tử Sa (ATS15340115)

Ấm Tử Sa (ATS15340115)

(Còn hàng) Liên hệ

Ấm Tử Sa (ATS15340115)

Liên hệ

Ấm Tử Sa dáng tròn được chế tác từ đất chu sa da quýt, dung tích 150 ml vòi tròn có lực nước mạnh mẽ .

ấm tử sa dáng tròn ấm tử sa chu viên da quýt DSC_0555 DSC_0559 DSC_0571 DSC_0572 DSC_0573

Ấm Tử Sa Tuyết Hoa (ATS24200115)

Ấm Tử Sa Tuyết Hoa (ATS24200115)

(Còn hàng) Liên hệ

Ấm Tử Sa Tuyết Hoa (ATS24200115)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Tuyết Hoa

Chất liệu : Tử sa

Dung tích : 160 ml

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa lục phương DSC_0297 DSC_0298 DSC_0311 DSC_0309 DSC_0307 DSC_0303 DSC_0300 ấm trà tử sa lục phương