Ấm tử sa

Ấm Trà Tử Sa Nhật Xuất (ATS33160115)

Ấm Trà Tử Sa Nhật Xuất (ATS33160115)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Nhật Xuất

Tác giả : Vương Lệ Quân

Dung tích : 180 ml

Chất liệu : Tử sa

Tình trạng : ấm mới

DSC_0984 DSC_0981 DSC_0983 DSC_0967 DSC_0980 DSC_0977 DSC_0975

Ấm Tử Sa (ATS26140115)

Ấm Tử Sa (ATS26140115)

(Còn hàng) Liên hệ

Ấm Tử Sa (ATS26140115)

Liên hệ

Mô tả : Ấm chất liệu hắc sa đắp nổi triện và cá chép,dung tích 250ml .

ấm tử sa cá chép tranh châu DSC_0235 DSC_0237 DSC_0242 DSC_0243

Ấm Trà Tử Sa Ngư Hóa Long (ATS70120115)

Ấm Trà Tử Sa Ngư Hóa Long (ATS70120115)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Ngư Hóa Long

Chất Liệu : Tử Sa

Dung tích 180 ml

Tình trạng : Ấm Mới

ấm trà tử sa Ngư Hóa Long DSC_0864 DSC_0867 DSC_0868 DSC_0870

Ấm Tử Sa Ngư Hóa Long (ATS70090115)

Ấm Tử Sa Ngư Hóa Long (ATS70090115)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Ngư Hóa Long  ( Cá chép hóa rồng )

Chất liệu : Chu sa

Dung tích : 220 ml

Tình trạng : ấm mới

ấm tử sa ngư hóa long ấm tử sa cá chép hóa rồng DSC_0857 ấm trà tử sa ngư hóa long DSC_0861 DSC_0862

Ấm Trà Tử Sa Chu Sần ATS201015

Ấm Trà Tử Sa Chu Sần ATS201015

(Còn hàng) Liên hệ

Ấm Trà Tử Sa Chu Sần ATS201015

Liên hệ

Ấm Trà Tử Sa được làm từ chất liệu chu sa hạt lớn,có nắp ấm rất dài để kiểm tra hương trà trong ấm một cách dễ dàng. Ấm có dung tích 150ml dùng cho 2 đến 3 người sử dụng .

DSC_0659 ấm tử sa dáng cao DSC_0658 DSC_0663 ấm tử sa nắp dài

Ấm Tử Sa Giá Cô Đề Lương ATS1951015

Ấm Tử Sa Giá Cô Đề Lương ATS1951015

Liên hệ

Tên ấm : Giá Cô Đề Lương

Dung tích : 150ml

Chất liệu : Tử Sa

Tình trạng : Ấm mới

ấm trà tử sa gà gô quai xách triện ấm gà gô quai xách ấm tử sa đẹp ấm tử sa quai cao ấm trà tử sa quai cao ấm tử sa quai xách ấm gà gô quai xách

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682)

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682)

(Hết hàng) Liên hệ

Ấm Tử Sa Thạch Lựu (ATS38031682)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Thạch Lựu ( Hoa Lựu )

Dung tích : 200ml

Chất liệu : Chu nê

Tình trạng : Ấm cũ

ấm tử sa nghi hưng đẹp DSC_0356 ấm tử sa tốt DSC_0361 DSC_0362 DSC_0365 ấm tử sa thạch lựu DSC_0377 ấm tử sa đẹp DSC_0368 DSC_0374

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681)

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681)

(Hết hàng) Liên hệ

Ấm Tử Sa Lê Hình (ATS22031681)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Lê hình

Chất liệu : Chu sa

Dung tích : 140ml

Tình trạng : Ấm mới

ấm trà tử sa lê hình DSC_0352 DSC_0342 ấm tử sa nghi hưng lê hình độc ẩm DSC_0347 DSC_0350 DSC_0349 DSC_0348

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680)

Ấm Tử sa Nghi Hưng Chuyết Chỉ (ATS23031680)

Liên hệ

Tên dáng ấm : Chuyết Chỉ

Dung tích : 180ml

Chất liệu : Chu nê

Tình trạng: Ấm mới

ấm tử sa nghi hưng chuyết chỉ đất chu sa DSC_0329 DSC_0330 DSC_0331 DSC_0332 ấm trà tử sa chuyết chỉ đắt chu sa DSC_0323

Báo Xuân Mai (ATS36031669)

Báo Xuân Mai (ATS36031669)

(Hết hàng) Liên hệ

Báo Xuân Mai (ATS36031669)

Liên hệ

Ấm Tử Sa dáng Báo Xuân Mai

Dung tích : 200ml

Chất liệu : Chu sa

Tình trạng : Ấm cũ

ấm tử sa nghi hưng dáng báo xuân mai

ấm tử sa báo xuân mai chu sa ấm trà tử sa dáng báo xuân mai ấm tử sa nghi hưng dáng báo xuân mai DSC_0082 DSC_0079 DSC_0078

Ấm Tử Sa Huệ Dật Công (TS65011668)

Ấm Tử Sa Huệ Dật Công (TS65011668)

Liên hệ

Chi tiết sản phẩm :  ấm tử sa dáng lê hình chất liệu chu sa cũ. Hiệu đề khắc dao tre 2 chữ Dật Công ở đáy ấm và kèm theo là một câu thơ trong bài thơ Đằng Vương Các của nhà thơ Vương Bột đời Đường dịch nghĩa là : Nước Thu Cùng Trời Dài Một Sắc. 

 

 

ấm tử sa mạnh thần hiệu đề dật công ấm trà tử sa mạnh thần ấm tử sa dáng lê hình hiệu đề dật công ấm tử sa nghi hưng lê hình ấm trà tử sa nghi hưng dáng lê hình DSC_0177 DSC_0183 DSC_0184

Ấm Tử Sa Trúc Phúc Lục Giác TS48081546

Ấm Tử Sa Trúc Phúc Lục Giác TS48081546

Liên hệ

Tên dáng ấm : Trúc Phúc

Chất liệu : Hồng sa

Dung tích : 220 ml

Tình trạng : Ấm mới

ấm tử sa trúc phúc lục giác DSC_0251 DSC_0252 DSC_0254 DSC_0255 DSC_0257